Renovasjon


Status: 23/1 2019: Styret har vært i dialog med Hallingdal Renovasjon for å få flere søppelkasser. Det skal være 140 liter pr. enhet og det tilsvarer 5 store søppelkasser (140 x 36). Det er derfor forespurt om to ekstra store søppelkasser. I tillegg til dette har det vært en del misbruk av kassene i forhold til bygningsavfall, avfall fra gårder. Hallingdal Renovasjon har en sak med kommunen i forhold til dette. Vær derfor vennlig å følg reglene under for hytterenovasjon.


Renovasjonen utføres av Hallingdal Renovasjon.

Ved starten av hytteveien rett ovenfor Rishovdtjern står det containere for kasting av

 1. restavfall (matavfall og småavfall fra husholdning). 3 store grønne containere.
 2. glass- og metallemballasje. 2 små containere.
 3. papp, papir og drikkekartong. 1 liten container.

Alt annet avfall tas med ut av hyttefeltet.

Det skal IKKE kastes:

 • panteflasker
 • plast
 • batterier
 • bygningsavfall
 • malingsrester
 • farlig avfall
 • hageavfall
 • el-apparater
 • møbler
 • storpapp
 • isopor
 • dyrekadaver
 • varm aske
 • etc.

Du som hytteier er medansvarlig for å holde det ryddig rundt containarene. Blir det gjensatt større gjenstander som ikke hører hjemme som en del av hytterenovasjonen tar ikke renovatørene det med. Hytteeierne har selv ansvar for å fjerne det.

Avfallsmottak

Har du avfall som ikke hører hjemme i containerene ved hytteveien kan dette leveres ved lokalt avfallsmottak ved Krøderen. Nærmeste er Slettemoen avfallsmottak. Informasjon om åpningtider og kart finner du på Hallingdal Renovasjon