Årsmøtet

Ekstra ordinært årsmøte blir 31.8.19. Valg av ny leder og valgkomite, leder og medlem.

Årsmøtet avholdes hvert år langfredag i påsken.

I 2020 faller dette på fredag 10. april.

I følge vedtektene så skal «Årsmøtet berammes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel pr. e-post til de medlemmer som har dette, og pr. brev til øvrige medlemmer (i begge tilfeller dog begrenset til en person pr. hytte/hyttetomt)»

FullmaktÅrsmøte10042020

Protokoller fra tidligere årsmøter