Reguleringsbestemmelser

Ny reguleringsplan på gang

Grunneier er i gang med helt ny reguleringsplan for hele området. Dette har vært etterspurt i flere år og styret ser frem til at reguleringsplanen fra 1997 blir modernisert og oppdatert. Leif Bjarne er i gang med første del som består av å flytte yttergrensene for den forrige reguleringsplanen og digitalisere kart. I tillegg holder han på å planlegge nye tomter inn i nytt kart og flytte tomter. Leif Bjarne har sagt seg villig til å gi en presentasjon til medlemmene i hyttefeltet i løpet av våren.

Les om saken på kommunens hjemmesider:
https://www.krodsherad.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/administrasjon/horing-og-offentlig-ettersyn/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-forslag-til-detaljregulering-av-hyttefelt/?fbclid=IwAR1jPQFarezt8s9-gBzLlWU9UfK72Te-FlKV_NRG2Kfp7SwjarJt1DqKeP0

Gjeldende reguleringsplan fra 1997