Skiløype

Løypekart Redalen Hytteforening. Fra Trekjenn til Storåsen.

Hytteforeningen har egne skiløyper fra Midtre Tretjenn (ved parkeringsplassen øverst i hyttefeltet), nordover i Tjennmyrdalen og opp Storåsen. Alle hytteforeningens medlemmer kan benytte seg av disse løypene.

Informasjon om løyve og avtale om preparing av skiløyper

Hytteforeningen har løyve fra kommunen til å kjøre skiløyper.

Hytteforening har inngått en avtale om preparering og sporsetting av skiløyper med Jan Vidar Hansen, medlem av hytteforeningen.

Fra avtalen om utførelsen: Utførelsen av oppdraget skal være dugnadsbasert i den forstand at Hansen preparere og sporsetter skiløyper når han elle de han måtte engasjere har anledning til dette. Hansen avgjør selv når i sesongen oppdraget kan påbegynnes ut fra snøforholdene langs traseen. Det er således ingen plikt for Hansen at dette er gjort til alle helger i sesongen. Hansen skal allikevel prøve å etterstrebe dette.